lunes, 2 de febrero de 2015

El passat 21 de gener, a la Sala Claret, la Marta Matarín realitzà una conferència titulada: “En temps incerts, de l’emoció a l’estabilitat”.

El passat 21 de gener, a la Sala Claret, la Marta Matarín realitzà una conferència titulada: “En temps incerts, de l’emoció a l’estabilitat”.
La Marta va introduir la temàtica tot comparant ambdues paraules: incertesa i seguretat. La paraula incertesa sembla oposada a la paraula seguretat (ens podem referir a la seguretat familiar, laboral, personal). Tot és incert, excepte que ara, en aquest moment, ens trobem aquí. Vivim en un lloc relativament estable si ho comparem amb altres zones de la Terra, tot i així, de vegades ens passen coses i aparentment pot semblar que estem bé, ens mostrem igual que sempre  però sabem que alguna cosa ens ha passat i que alguna cosa ha canviat dins nostre.
Si ens preguntem: què ens ha passat? Hem de revisar les emocions. Les emocions ens allunyen de la nostra pau. Cadascú ha de trobar temps per fer aquestes revisions, tots tenim el mateix temps,  el temps està igualment repartit per tothom però cadascú el reparteix com vol. Depén de cadascú de nosaltres el dedicar uns minuts, un temps, a la quietud  i al silenci. Silenci no vol dir que no hagi soroll fora. Silenci vol dir que el soroll de dins nostre es minimitzi.
Què és soroll intern?  Tot allò que ens allunya de l’estat de pau i de silenci. L’estat de pau és un estat totalment estable. Perquè passin coses no vol dir que m’hagi d’afectar. Tot allò que pensem té una gran importància. Ens hem de preguntar: què fem amb el que pensem? Com podem canviar la direcció del nostre pensament? Emoció és un moviment intern i que es  reflexa en un moviment extern(e-moció). Des de l’espai de quietud, de silenci, és impossible fer judicis, és totalment incompatible.
A ningú ens agrada sentir-nos jutjats, podem ressaltar tres virtuts o qualitats que ens poden ajudar:
1) Paciència. Però no la paciència de posposar o de passivitat. Paciència com a ciència de la pau. Sóc pacient? Com incorporo la paciència a la meva vida?
2) Maduresa. És saviesa, experiència. Diferenciem entre edat biològica i l’edat que es pot sentir internament. Una persona savia també és pacient (2 qualitats diferents però  molt unides entre si). Qui té maduresa sap veure el temps en un context més ampli. El savi reflexiona quan és el millor moment. 3) Comprenssió. No es tracta d’entendre el que no es pot entendre. No sempre podem aconseguir- ho tot, ningú ens priva d’obtenir un estat estable. Què podem fer per tenir més estabilitat a la nostra vida? 
Quan incorporem a Déu a la nostra vida, tenim una eina més per agafar-nos quan la situació no sigui bona. Hem de deixar la porta oberta per  poder sentir la energia de Déu.
Com sempre, al finalitzar la conferència, uns minuts de silenci. La Marta va dirigir una meditació en la que vàrem poder sentir i experimentar l’estat de calma, de pau, envoltats pel silenci que entre tots  vàrem crear.

No hay comentarios:

Publicar un comentario