lunes, 21 de abril de 2014

Programa de actividades de Brahma Kumaris


Curs Bàsic de Pensament Positiui i MeditacióUna afirmació senzilla però precisa. El que diem, el que fem, el que sentim... tot s'origina en la ment. L'energia de la ment humana és el pensament. Possiblement és un dels recursos energètics més importants de l'univers, però també un dels menys compresos. 

Curs de 9 sessions d’una hora impartides dilluns, dimarts i dijous durant 3 setmanes consecutives. La primera sessió és d'una hora i mitja.
Horari a triar (7:30 - 10 - 19 h.)
Inici dimarts 22 d'abril
Diputació 329, pral.
Per assistir al curs cal inscriure’s 
al T. 93 2720843
Aquest curs continuarà amb el nivell intermedi i avançat.

Curs Bàsic de Pensament Positiu i Meditació intensiu

Curs intensiu de 9 sessions impartides en 3 dissabtes consecutius de 10:30 a 13:30 h.
Inici dissabte 26 d'abril
Diputació 329, pral.
Per assistir al curs cal inscriure’s 
al T. 93 2720843
Aquest curs continuarà amb el nivell intermedi i avançat.


Curso Básico de Pensamiento Positivo y        Meditación
Una afirmación sencilla pero precisa. Lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos... todo se origina en la mente. La energía de la mente humana es el pensamiento. Posiblemente es uno de los recursos energéticos más importantes del universo, pero también uno de los menos comprendidos.

Curso de 9 sesiones de una hora impartidas lunes, martes y jueves durante 3 semanas consecutivas. La primera sesión es de una hora y media.
Horario a elegir (7:30 - 10 - 19 h.)
Inicio martes 22 de abril
Diputació 329, pral. 
Para asistir al curso es necesario inscribirse al T. 93 2720843
Este curso continuará con el nivel intermedio y avanzado.

Curso Básico de Pensamiento Positivo y Meditación intensivo
 
Curso intensivo de 9 sesiones impartidas en 3 sábados consecutivos de 10:30 a 13:30 h.
Inicio sábado 26 de abril
Diputació 329, pral.
Para asistir al curso hace falta inscribirse 
al T. 93 2720843
Este curso continuará con el nivel intermedio y avanzado.

TROBADES DE DONES
DE MÉS DE 55 ANYS


 L'objectiu d'aquestes trobades és compartir les experiències de la seva vida, reconèixer i apreciar el seu valor, i donar un significat a la vida millorant-ne la qualitat i aprendre a meditar. 

Dilluns 7 i 28 d'abril 17 a 18h

ENCUENTRO DE MUJERES MAYORES DE 55 AÑOS 


El objetivo de estos encuentros es compartir las experiencias de la vida, reconocer y apreciar su valor, y dar un significado a la vida mejorando su calidad y aprender a meditar. 

Lunes 7 y 28 de abril de 17 a 18h

 
DIÀLEGS I REFLEXIÓ
L'objectiu principal d'aquestes trobades és enfortir-se a través de la pràctica de la meditació, la reflexió i el diàleg.


Diumenge 13 d'abril de 17:30h a 19:30h
Aplicar l'espiritualitat en la pràctica
 DIÁLOGOS Y REFLEXIÓN

El objetivo principal de estos encuentros es fortalecer el ser a través de la práctica de la meditación, el diálogo y la reflexión.

Domingo 13 de abril de 17:30h a 19:30h
Aplicar la espiritualidad en la práctica

MEDITACIÓ RAJA IOGA


 


Cada setmana oferim sessions guiades de meditació:

Dilluns a les 19h
Dijous a les 14h
Dimecres a les 10h
Divendres a les 7:45h
Dissabtes a les 18h
MEDITACIÓN RAJA YOGA

 


Cada semana ofrecemos sesiones guiadas de meditación:

Lunes a las 19h
jueves a las 14h 
Miércoles a las 10h 
Viernes a las 7:45h
Sábados a las 18h
MEDITACIÓ MUNDIAL
PER LA PAU


El tercer diumenge de cada mes meditem per irradiar pau, amor i bons desitjos al món. 
20 d'abril a les 18h
MEDITACIÓN MUNDIAL
POR LA PAZ

 
El tercer domingo de cada mes meditamos para irradiar paz, amor y buenos deseos al mundo. 
20 de abril a las 18h
Totes les activitats són gratuïtes i s’ofereixen com un servei a la comunitat.
Els centres de l’Associació Brahma Kumaris es financen amb les aportacions voluntàries de socis i simpatitzants. 

Totes les activitats es portaran a terme al carrer Diputació 329, pral. excepte les conferències que es realitzaran on s’indica.

Todas las actividades son gratuitas y se ofrecen como un servicio a la comunidad. 
Los centros de la Asociación Brahma Kumaris se financian con las aportaciones voluntarias de socios y simpatizantes.

Todas las actividades se llevarán a cabo en la calle Diputación 329, pral. excepto las conferencias que se realizarán donde se indica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario